top

Vestli Vel og Get er lik sant

Vestli Vel har inngått en samarbeidsavtale med Get.

Mediagruppen i Vestli Vel har forhandlet frem en meget gunstig avtale med Get. Vi har over det siste året vært i forhandlinger med 5 selskaper om ny avtale vedrørende TV, internett og telefoni.

Avtalen med Get forutsetter løpende medlemskap i Vestli Vel.


Vestli Vel er en sammenslutning av boligsameier, huseierlag og borettslag fra Skillebekk i nord, Stovner Senter i sør og Jesperud i øst. Vi jobber for å lette arbeidet til styrene, gjøre felles innkjøpsavtaler, samt jobbe med saker som har felles interesse for alle beboere på Vestli.

Kontakt: [email protected]

Samarbeidspartnere/Næringsliv