top

Fordelsprogram

På denne siden vil du kunne se hvilke fordeler du har som medlem av Vestli Vel.
Er ditt sameie medlem? Da har du rett på følgende fordeler. Husk at det vil komme flere avtaler på sikt, så sjekk siden fra tid til annen.


Våre medlemmer får 10% rabatt ved kjøp og salg av eiendom.
Våre medlemmer får 10% på utført arbeid av Simonsen Bad & Rørservice AS.
Vestli Vel er en sammenslutning av boligsameier, huseierlag og borettslag fra Skillebekk i nord, Stovner Senter i sør og Jesperud i øst. Vi jobber for å lette arbeidet til styrene, gjøre felles innkjøpsavtaler, samt jobbe med saker som har felles interesse for alle beboere på Vestli.

Kontakt: [email protected]

Samarbeidspartnere/Næringsliv