....Vestli Vel, jobber for en bedre bydel helt nord i Oslo.

....mer samhold
....større sikkerhet
....renere miljø

I en av de beste bydelene i Oslo !

21

Aug

Spennende konkurranser
Har du en fotograf eller historieforteller i magen? Liker du å være med på å holde Vestli rent? Vestli Vel, GET og Rusken gir deg 4 spennende konkurranser. Gå inn på fanen “Konkurranser” og delta enten i foto-, historie- eller en av to rusken- konkurranser. Du...
Les mer

02

Apr

Vestli Vel og Get er lik sant
Vestli Vel har inngått en samarbeidsavtale med Get. Mediagruppen i Vestli Vel har forhandlet frem en meget gunstig avtale med Get. Vi har over det siste året vært i forhandlinger med 5 selskaper om ny avtale vedrørende TV, internett og telefoni. Avtalen med...
Les mer

15

Jun

Vestli Vel har fått nye nettsider
Vestli Vel er stolte av å kunne presentere sine nye nettsider. På disse siden skal dere kunne finne informasjon om Vestli Vel, historiske bilder og informasjon om Vestli og konkurranser. Det vil lagt ut informasjon om bedrifter, organsisasjoner, idretslag mm Disse...
Les mer

02

Mar

Vestli Vel får støtte av Grorudalsprosjektet
Vestli Vel har fått støtte av Grorudalsprosjektet i 3 av 4 søknader. Vestli Vel vi nå bla få muligheten til å sende ut informasjon på 4 språk til alle beboere på Vestli. Vestli Vel vil også gå videre med prosjektering av ute område i samarbeid...
Les mer

Vestli Vel er en sammenslutning av boligsameier, huseierlag og borettslag fra Skillebekk i nord, Stovner Senter i sør og Jesperud i øst. Vi jobber for å lette arbeidet til styrene, gjøre felles innkjøpsavtaler, samt jobbe med saker som har felles interesse for alle beboere på Vestli.

Kontakt: [email protected]

Samarbeidspartnere/Næringsliv