top

1970-1979

Her vil vi legge ut faktainformasjon om perioden 1970-1979.
Har du fakta du vil dele med andre?

Mail oss på styret@vestlivel.no


1970 En av Norges største søppelfyllinger på Rommenfeltet stenges.

1972 Rommen barne og ungdomsskole står ferdig.

1973 Vestli barneskole står ferdig.

1974 Lysløypa fra Stovnerbakken til Skillebekk åpnes.

1975 Tokerud ungdomsskole står ferdig.

          Stovner Senter åpner.

1976 T-banen åpnes for trafikk helt frem til Vestli.

1979 Stovner videregående skole åpner sine dører.
Vestli Vel er en sammenslutning av boligsameier, huseierlag og borettslag fra Skillebekk i nord, Stovner Senter i sør og Jesperud i øst. Vi jobber for å lette arbeidet til styrene, gjøre felles innkjøpsavtaler, samt jobbe med saker som har felles interesse for alle beboere på Vestli.

Kontakt: styret@vestlivel.no

Samarbeidspartnere/Næringsliv