top

Årsmøte

Vestli Vel avholder sine årsmøter i løpet av april hvert år. På årsmøtene er alle velkomne. Kun de som har betalt kontingent har stemme og talerett.

Ønsker du å se referat fra Årsmøtene, gå til undermenyen og finn det aktuelle året du søker.


Vestli Vel er en sammenslutning av boligsameier, huseierlag og borettslag fra Skillebekk i nord, Stovner Senter i sør og Jesperud i øst. Vi jobber for å lette arbeidet til styrene, gjøre felles innkjøpsavtaler, samt jobbe med saker som har felles interesse for alle beboere på Vestli.

Kontakt: [email protected]

Samarbeidspartnere/Næringsliv