top

Hva er Vestli Vel

Vestli Vel er en paraplyorganisasjon for alle boligsameier/huseierlag/borettslag på Vestli.

Området går fra Skillebekk i nord, til Fossum i sør og Jesperud i øst.

Vestli Vel skal jobbe for, samt hjelpe de forskjellige styrene med å lage gode innkjøpsavtaler, finne løsninger som sparer styrene for tid, holde kontakten med kommune/bydel og jobbe for å utvikle bydelen for alle som bor på Vestli.

Vestli Vel er en upolitisk organisasjon.

Vestli Vel har årsmøtet som sitt høyeste organ. Det kan kun gjøres forandringer og tillegg til Vedtektene ved et 2/3 flertall på et årsmøte. Styret i Vestli Vel holder kontakt og sprer informasjon til sine medlemmer via Internett, brosjyrer, brev samt på årsmøter.

 

Vi i Vestli Vel jobber for tiden med flere prosjekter.

Nettsidene som du nå leser er en viktig brikke for å få ut informasjon om oss til beboerne. Disse er
under konstant oppgradering, men siden ble lansert 1 juni 2011 og hovedtyngden er klar for bruk
i september 2011.

Et av våre viktigste mål er å få med oss ungdommen på skolene i området. Via dem håper vi å få
tilbake dugnadsånden som fantes tidligere. Revitalisere Rusken på skolen vil bli viktig. Det er
bevist gjennom forskning at elever som jobber i et rent og ryddig miljø, gjør det mye bedre på skolen.
En del av målet blir derfor også at de voksne skal ta del.

Vestli Vel har som mål å være en pådriver/vakthund for at vårt område skal vedlikeholdes riktig.
Vi ser desverre at området ikke får tilført nok midler til bla gressklipping, asfaltering og annet
forefallende vedlikehold. Dette er en situasjon vi ikke kan finne oss i og dette vil tas opp med
kommune og bydel.

Vestli Vel har jobbet en stund for å få i stand en felles avtale for TV/Internett og Telefoni. Vi har
vært i kontakt med flere aktører i markedet og har kommet fram til at vi ønsker en avtale med
GET som best ut for oss alle. Vi avventer til etter sommerferien da et sameie må ha et
ekstraordinært årsmøte før vi signerer en flott ny forbedret avtale som vil spare oss for store beløp.

Vestli Vel har mottatt en bevilgning fra Groruddalsprosjektet for prosjektering av en park i
nærheten av Vestli Bua. Vi har spurt Vestlibakken, Vestlisvingen samt Vestliåsen om bidrag
til denne parken. Vi har også vært i kontakt med Selvaag om hjelp i denne forbindelsen. Vi
håper å starte prosjekteringen i sepember/oktober 2011.

 

 


Vestli Vel er en sammenslutning av boligsameier, huseierlag og borettslag fra Skillebekk i nord, Stovner Senter i sør og Jesperud i øst. Vi jobber for å lette arbeidet til styrene, gjøre felles innkjøpsavtaler, samt jobbe med saker som har felles interesse for alle beboere på Vestli.

Kontakt: [email protected]

Samarbeidspartnere/Næringsliv