top

Styret 2011-2012

Vestli Vel ble startet i 2009 og er arvtaker til Vestli Fellestyret somble stiftet i 1971 og varte fram til 1995. Dagens styre ble fulltallig i august 2010.

Styret består i dag av:


Styreleder:      Annstein Garnes – [email protected]

Styremedlem: Tommy Stürtzel – [email protected]

Styremedlem: Per Torp – [email protected]

Styremedlem: Jan-Erik Foss – [email protected]

Styremedlem: May-Britt Christensen – styret@vestlivel

Styremedlem: Ulf Fredriksen – [email protected]


Varamedlem:  Jan Nirs – [email protected]Vestli Vel er en sammenslutning av boligsameier, huseierlag og borettslag fra Skillebekk i nord, Stovner Senter i sør og Jesperud i øst. Vi jobber for å lette arbeidet til styrene, gjøre felles innkjøpsavtaler, samt jobbe med saker som har felles interesse for alle beboere på Vestli.

Kontakt: [email protected]

Samarbeidspartnere/Næringsliv