top

Styret 2011-2012

Vestli Vel ble startet i 2009 og er arvtaker til Vestli Fellestyret somble stiftet i 1971 og varte fram til 1995. Dagens styre ble fulltallig i august 2010.

Styret består i dag av:


Styreleder:      Annstein Garnes – annstein@vestlivel.no

Styremedlem: Tommy Stürtzel – styret@vestlivel.no

Styremedlem: Per Torp – styret@vestlivel.no

Styremedlem: Jan-Erik Foss – styret@vestlivel.no

Styremedlem: May-Britt Christensen – styret@vestlivel

Styremedlem: Ulf Fredriksen – styret@vestlivel.no


Varamedlem:  Jan Nirs – styret@vestlivel.noVestli Vel er en sammenslutning av boligsameier, huseierlag og borettslag fra Skillebekk i nord, Stovner Senter i sør og Jesperud i øst. Vi jobber for å lette arbeidet til styrene, gjøre felles innkjøpsavtaler, samt jobbe med saker som har felles interesse for alle beboere på Vestli.

Kontakt: styret@vestlivel.no

Samarbeidspartnere/Næringsliv