top

Rusken

Rusken er Oslos dugnad for opprydding og forskjønnelse av byen. En ren og trygg by krever at den enkelte tar ansvar for ikke å forsøple.

Gjennom forsterket satsning på Rusken og Ruskens aksjoner vil vi samarbeide med innbyggerne for en renere by. Vi ønsker videre å bidra til at flere bydeler har egne Ruskentiltak gjennom hele året.

De ulike Ruskenaksjonene vil bygge videre på dugnadsånden hos enkelmennesker, frivillige organisasjoner, idrettslag og næringslivet. Utover årlige Ruskenaksjoner vil det legges økt vekt på synlighet, tilstedeværelse og forbyggende arbeid spesielt i sommerperioden når innbyggerne bruker byen, marka, parker og badestrender.

Det vil derfor være viktig med styrket beredskap og synlighet i forhold til målet; en renere by.

Historie
I 2006 var det 30 år siden Rusken startet i Oslo. Det var mens Albert Nordengen var ordfører. Boris Hansen ble Ruskens første Ruskengeneral og jobbet med Rusken i 23 år.

Frem til 1998 ble Rusken administrert fra Bystyrets sekretariat. Da ble Ruskensekretariatet lagt til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Fra 1.1.1999 overtok Kjellaug Løken som Ruskens leder og utviklet mange forskjellige Ruskenaksjoner.

Fra 1.1. 2009 overtok Jan Hauger rollen som Ruskengeneral. Han ønsker at Rusken skal bli med synlig i bybildet, blant annet gjennom den nye Ruskenbilen og Ruskenmaskotene.

Byrådsleder Stian Berger Røsland og ordfører Fabian Stang fronter aktivt Rusken og de tilknyttede aktivitetene i Oslo by.

Vil du vite mer om Rusken? Gå inn på www.rusken.no

 Vestli Vel er en sammenslutning av boligsameier, huseierlag og borettslag fra Skillebekk i nord, Stovner Senter i sør og Jesperud i øst. Vi jobber for å lette arbeidet til styrene, gjøre felles innkjøpsavtaler, samt jobbe med saker som har felles interesse for alle beboere på Vestli.

Kontakt: [email protected]

Samarbeidspartnere/Næringsliv