top

Eiendomsmegler 1

EiendomsMegler 1 Groruddalen dekker som navnet tilsier, hele Groruddalen. Vi har som våre primærområder: Ammerud, Grorud, Kalbakken, Romsås, Rødtvet, Stovner, Veitvet og Vestli.

Området er nok mest kjent for sin blokkbebyggelse, med for eksempel de karakteristiske høyblokkene på Ammerud og terasseblokker på Vestli, men omfatter også betydelig rekkehus- og villabebyggelse.

Bydel Grorud har i underkant av 25.000 innbyggere, mens bydel Stovner har i underkant av 40.000. Begge har et omfattende fritidstilbud, med sin beliggenhet nær Lillomarka og Nordmarka. Det er i tillegg et omfattende foreningsliv i Groruddalen med et stort antall aktive lag og foreninger.

Området har økende etterspørsel og prisstigning, og boliger i Groruddalen følger stort sett samme utvikling som byen for øvrig. Groruddalens kvaliteter er på mange måter Oslos godt bevarte hemmelighet og det er et stort potensial for økte priser i fremtiden. Spesielt mange yngre i etableringsfasen har innsett at Groruddalen er det området som gir mest livskvalitet for pengene, med beliggenhet nær marka, men samtidig kun 20 minutter til sentrum.

Flere års erfaring med boligsalg i Groruddalen gjør at vi i EiendomsMegler 1 har inngående kunnskap om dette boligmarkedet og hvordan vi kan oppnå den beste prisen for akkurat DIN bolig.

Ta kontakt med oss, så kan vi gi deg en gratis og uforpliktende verdivurdering av din bolig og et tilbud på meglertjenesten.

Ring oss på tlf: 22 91 82 00, og besøk oss også gjerne på Grorud Senter.

Med vennlig hilsen
For EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS
 
HANS ANDERS SKJØLBERG
Daglig leder
M: 907 49 400
D: 22 91 82 05
E: [email protected]
P: Bergensveien 8,  0963 Oslo

T: 22 91 82 00
F: 22 91 82 01 

www.eiendomsmegler1.no
Vestli Vel er en sammenslutning av boligsameier, huseierlag og borettslag fra Skillebekk i nord, Stovner Senter i sør og Jesperud i øst. Vi jobber for å lette arbeidet til styrene, gjøre felles innkjøpsavtaler, samt jobbe med saker som har felles interesse for alle beboere på Vestli.

Kontakt: [email protected]

Samarbeidspartnere/Næringsliv