top

Historikk

2009  Vestli Vel blir dannet
          May-Britt Christensen blir valgt til styreleder.

2010  Hilde Losvik  blir valgt til midlertidig styreleder.
          Annstein Garnes trer inn som midlertidig styreleder.
          Vestli Vel blir registrert i Brønnøysund og blir tildelt et organisasjonsnummer.

2011  Annstein Garnes blir valgt til styreleder.
Vestli Vel er en sammenslutning av boligsameier, huseierlag og borettslag fra Skillebekk i nord, Stovner Senter i sør og Jesperud i øst. Vi jobber for å lette arbeidet til styrene, gjøre felles innkjøpsavtaler, samt jobbe med saker som har felles interesse for alle beboere på Vestli.

Kontakt: [email protected]

Samarbeidspartnere/Næringsliv