top

Historier fra Vestli

Vil du være med å fortelle en historie fra Vestli?

I samarbeid med bla skolene i området er det nå mulig for både små og store, å være med på enFortellerkonkurranse. Send oss din historie fra Vestli. Historien kan være oppdiktet eller sann. Det eneste kriteriet er at den har noe med Vestli å gjøre.

Hver 3 mnd vil den beste historien bli premiert.
I juryen sitter (Kommer senere).
Første konkurransen vil det være mulig å levere i tidsrommet september til november

Reglene
Reglene er veldig enkle.
Du skriver en historie. Historiene kan være sanne eller oppdiktet.

Vi vil vurdere denne ut i fra din alder.

Du sender din historie på e-post til [email protected]. Du skriver ditt navn og alder i mailen.

Du er da med i konkurransen om premie på 2000 blanke kroner!
(Premiene gis av Vestli Vel og GET)


Vestli Vel er en sammenslutning av boligsameier, huseierlag og borettslag fra Skillebekk i nord, Stovner Senter i sør og Jesperud i øst. Vi jobber for å lette arbeidet til styrene, gjøre felles innkjøpsavtaler, samt jobbe med saker som har felles interesse for alle beboere på Vestli.

Kontakt: [email protected]

Samarbeidspartnere/Næringsliv