top

Sameiet mangler hjemmeside

Dette sameiet mangler i dag hjemmeside. Sjekk tilbake senere, eller rapporter om du vet om de har fått hjemmeside.
[email protected].


Vestli Vel er en sammenslutning av boligsameier, huseierlag og borettslag fra Skillebekk i nord, Stovner Senter i sør og Jesperud i øst. Vi jobber for å lette arbeidet til styrene, gjøre felles innkjøpsavtaler, samt jobbe med saker som har felles interesse for alle beboere på Vestli.

Kontakt: [email protected]

Samarbeidspartnere/Næringsliv