top

Vestli Vel har fått nye nettsider

Vestli Vel er stolte av å kunne presentere sine nye nettsider.

På disse siden skal dere kunne finne informasjon om Vestli Vel, historiske bilder og informasjon om Vestli og konkurranser.

Det vil lagt ut informasjon om bedrifter, organsisasjoner, idretslag mm
Disse sidene er ment for folk som bor på Vestli og vi er avhengig av dere for at sidene skal bli en suksess.

Skriv gjerne til oss med informasjon dere ønsker å dele med andre. Blandt beboere på Vestli har vi en av de største databankene om Vestli som eksisterer. Skriv til oss på [email protected]
Vestli Vel er en sammenslutning av boligsameier, huseierlag og borettslag fra Skillebekk i nord, Stovner Senter i sør og Jesperud i øst. Vi jobber for å lette arbeidet til styrene, gjøre felles innkjøpsavtaler, samt jobbe med saker som har felles interesse for alle beboere på Vestli.

Kontakt: [email protected]

Samarbeidspartnere/Næringsliv