....Vestli Vel, jobber for en bedre bydel helt nord i Oslo.

....mer samhold
....større sikkerhet
....renere miljø

I en av de beste bydelene i Oslo !

02

mar

Vestli Vel får støtte av Grorudalsprosjektet
Vestli Vel har fått støtte av Grorudalsprosjektet i 3 av 4 søknader. Vestli Vel vi nå bla få muligheten til å sende ut informasjon på 4 språk til alle beboere på Vestli. Vestli Vel vil også gå videre med prosjektering av ute område i samarbeid...
Les mer

Vestli Vel er en sammenslutning av boligsameier, huseierlag og borettslag fra Skillebekk i nord, Stovner Senter i sør og Jesperud i øst. Vi jobber for å lette arbeidet til styrene, gjøre felles innkjøpsavtaler, samt jobbe med saker som har felles interesse for alle beboere på Vestli.

Kontakt: styret@vestlivel.no

Samarbeidspartnere/Næringsliv