Author Archives: Vestli

02

Apr

Vestli Vel og Get er lik sant
Vestli Vel har inngått en samarbeidsavtale med Get. Mediagruppen i Vestli Vel har forhandlet frem en meget gunstig avtale med Get. Vi har over det siste året vært i forhandlinger med 5 selskaper om ny avtale vedrørende TV, internett og telefoni. Avtalen med...
Les mer

15

Jun

Vestli Vel har fått nye nettsider
Vestli Vel er stolte av å kunne presentere sine nye nettsider. På disse siden skal dere kunne finne informasjon om Vestli Vel, historiske bilder og informasjon om Vestli og konkurranser. Det vil lagt ut informasjon om bedrifter, organsisasjoner, idretslag mm Disse...
Les mer

02

Mar

Vestli Vel får støtte av Grorudalsprosjektet
Vestli Vel har fått støtte av Grorudalsprosjektet i 3 av 4 søknader. Vestli Vel vi nå bla få muligheten til å sende ut informasjon på 4 språk til alle beboere på Vestli. Vestli Vel vil også gå videre med prosjektering av ute område i samarbeid...
Les mer