top

Vestli Vel får støtte av Grorudalsprosjektet


Vestli Vel har fått støtte av Grorudalsprosjektet i 3 av 4 søknader.
Vestli Vel vi nå bla få muligheten til å sende ut informasjon på 4 språk til alle beboere på Vestli.Vestli Vel vil også gå videre med prosjektering av ute område i samarbeid med Vestlisvingen Huseierlag og Vestlibakken Boligsameie.
Vi ønsker å se på muligheten for å anlegge et samlingspunkt med statue, vannspeil samt sittegrupper.
Vestli Vel er en sammenslutning av boligsameier, huseierlag og borettslag fra Skillebekk i nord, Stovner Senter i sør og Jesperud i øst. Vi jobber for å lette arbeidet til styrene, gjøre felles innkjøpsavtaler, samt jobbe med saker som har felles interesse for alle beboere på Vestli.

Kontakt: [email protected]

Samarbeidspartnere/Næringsliv